Czech English Russian

O nás

LOM PRAHA s.p. je tradičním podnikem nejen českého, ale i evropského a světového leteckého průmyslu, jehož historie sahá až do roku 1915. Specializuje se na opravy letecké techniky a na zajišťování vývojových, výzkumných, opravárenských a modernizačních úkolů ve prospěch potřeb zákazníka.

ÚVOD

Vývoj a výroba pístových leteckých motorů v Československu má za sebou úspěšnou, více než 90-ti letou tradici. V historii se prosadily v této oblasti významné společnosti jako WALTER (později přejmenovaný na Motorlet Praha), AVIA, PRAGA, TATRA a JAWA. Do druhé světové války se vyráběly motory více koncepcí (hvězdicové, řadové, vidlicové, s plochým uspořádáním válců, vzduchem i kapalinou chlazené, s výkony od 40hp do 1,000hp. Část z těchto motorů byla vyráběna na základě licenčních smluv od zahraničních výrobců, další část však byla výsledkem domácího vývoje českých a moravských podniků.  

Na konci dvacátých let 20s se začala poptávka konstruktérů letadel soustřeďovat na řadové, vzduchem chlazené motory. Firma WALTER uvedla na trh v roce 1932 první invertní čtyřválec Junior 4 (105 k) vlastní konstrukce a v roce 1935 uvedla na trh motor Minor 4-I (85 k), který je konstrukčně první z rodiny současných LOM motorů ( koncept řadového, invertního, vzduchem chlazeného zážehového motoru s vrtáním válce 105mm a zdvihem 115mm).V roce 1946 byly zakončeny úspěchem zkoušky nové verze motoru Walter Minor 4-III (105k) prvního nového motoru po 2.světové válce. V letech 1946 až 1960 jich bylo vyrobeno 3,092 kusů. Silnějších šestiválcových motorů Minor 6-III (160 k) bylo v letech 1947 až 1963 vyrobeno více než 1,500 kusů.

Walter Minor 4-III   Walter Minor 6-III

Roku 1956 byla zahájena sériová výroba čtyřválce M332Sc (140k) s vypínatelným kompresorem, nízkotlakou vstřikovací soustavou, rozvodem OHC a elektrickým spouštěčem. V roce 1959 byla zahájena sériová výroba šestiválcového invertního vzduchem chlazeného pístového motoru M337Sh (210k).  

M332Sc M337Sh

Čtyřválce byly používány v jednomotorovém letadle L-40 Meta Sokol, nebo v dvoumotorovém Ae-145, šestiválce pak v malém dopravním letadle L-200 Morava. Do roku 1964 bylo v Motorletu vyrobeno celkem 1,143 těchto motorů. Od roku 1964 byla výroba pístových motorů rozhodnutím nadřízených orgánů převedena do podniku Avia v Praze 9 –Letňanech.

Pro potřeby společnosti Moravan Otrokovice, významného výrobce výcvikových, turistických a akrobatických letounů, byly původní modely motorů Sc a Sh zdokonalovány týmem konstruktérů společnosti AVIA a vznikla řada odvozených modelů: v roce 1964 model M137A určený pro akrobatické letouny řady Z-526, a model M137AZ určený pro cestovní letoun Z-42, v roce 1970 pak model  M337A určený pro letoun Z-43 a konečně v roce 1980 model M337AK určený pro víceúčelový letoun Z-142. Tyto nové modely se lišily od původních Sc a Sh modelů adaptací olejového a palivového systému umožňující akrobatický provoz, Motory typu M137A/AZ umožňovaly tzv. vysokou pilotáž, všechny modely pak měly delší provozní lhůtu v porovnání s výchozími modely. V letech 1964-1992 bylo v Avii vyrobeno přes 2,000 ks těchto motorů. Rozhodnutí o další orientaci podniku AVIA výlučně na automobilní průmysl a segment speciální techniky, kdy z letecké výroby byl zachován pouze vývoj a výroba leteckých vrtulí, vedlo k následnému uzavření delimitační smlouvy s podnikem Letecké opravny Malešice v roce 1988, která upravovala podmínky převodu celého programu leteckých pístových motorů do areálu v Malešicích. 

 

LOM PRAHA s.p. - Historie

Historie podniku LOM PRAHA začíná dnem 5. října 1915, kdy byla dokončena výroba prvního leteckého motoru v leteckém oddělení firmy Breitfeld-Daněk. Jednalo se o typ motoru Hiero vyrobeném v licenci vídeňské firmy WARSCHALOVSKI &Eisler.

Další rozšíření produkce začalo poté, co byly sloučeny firmy Breitfeld-Daněk a ČKD v roce 1927. Navzdory ekonomické stagnaci na počátku 30. let bylo období 1918 - 1938 velmi úspěšné pro rozvoj letecké výroby na území Československa.

Na počátku II. Světové války byly zavedeny opravy německých motorů DAIMLER-BENZ, JUMO a ARGUS. V roce 1942 byly montážní linky a zkušební zařízení přesunuty do nově vybudovaných provozních prostor na východním okraji Prahy do Malešic. Tak byly položeny základy současného podniku LOM PRAHA s.p. Původní závod v Praze - Libni byl zničen po anglo-amerických náletech v roce 1945 a v Malešicích zůstala pouze část leteckého oddělení, které se postupně vyvinulo v moderní opravárenské a výrobní letecké zařízení.

Výrobní program v poválečných letech představoval opravy motorů typu Argus 410, 411, Jumo 211, Merlin a Continental, které sloužily v poválečném letectvu Československé armády.Na konci čtyřicátých a na začátku padesátých let České letectvo přešlo na sovětskou letadlovou techniku ​​a postupně se začínalo s  opravami pístových motorů typu AŠ-21, M-42, AŠ-62IR, AŠ-82T. Ve stejné době byly zahájeny opravy nejnovějších českých leteckých motorů Minor 4-III a 6-III, M-208 B a PRAGA D. Zavedení těchto nových oprav motorů vyžadovalo rozšíření výrobních kapacit.

Důležitým mezníkem ve vývoji podniku LOM se stal rok 1954, kdy přešel pod správu československého ministerstva obrany. Cílem bylo plně zajistit opravy leteckých motorů pro české vojenské letectvo a také pro ostatní zákazníky v Československu i v zahraničí. Zcela nový výrobní program byl zaměřen na opravy a generální opravy leteckých motorů RD-45 a VK-1 letounu MIG, což vyžadovalo také velké investiční výstavbu.

Na konci padesátých a na začátku šedesátých let byly představeny nové bojové letouny MIG 19 a MIG 21 a cvičný letoun AERO L 29 Delfín. Tyto změny v oblasti vyzbrojování zahrnovaly také zavedení oprav a generálních oprav nových revolučních motorů RD-9B, R-11 a M 701. Moderní koncepce, design a technologie vyžadovaly další rozšíření výrobní kapacity v letech 1965 - 1970. Ve Staré Boleslavi se vybudovala nová montážní hala s oddělením logistiky a se zařízením pro testování proudových motorů.

Na přelomu 60s. a 70s byly zavedeny opravy dalších typů motorů: proudového motoru AL-7 pro SU-7 a pístového motoru M 462RF do zemědělského letounu Z-37 Čmelák.

V první polovině 80. let byly ukončeny opravy většiny invertních a radiálních pístových motorů kromě typů M 462-RF, M 137 a M 337. Totéž se týkalo i proudových motorů RD-45 a VK-1. Na druhé straně se nabídka rozšířila o nové typy proudových motorů R 13, R 95S, R 29, R 33 a AL 21F3. Unikátní vývozním artiklem se stala nabídka motorů AI 25TL k L-39 Albatros včetně opravy letounu a modernizace.

V současnosti je LOM PRAHA s.p. jediným opravárenským závodem pro vrtulníky řady Mi v zemích NATO a EU, který je certifikován ruskými konstrukčními kancelářemi MVZ Mil a OAO Klimov, mezinárodním leteckým výborem MAK a domácími leteckými autoritami. Oproti mnoha konkurentům LOM PRAHA může nabídnout komplexní služby spojené s generální opravou, tedy kompletní podporu životního cyklu letecké techniky. Naší největší výhodu představuje zkušený technický personál a používání pokročilých technologií, a důraz na vysokou kvalitu.

Soustředí se především na generální opravy vrtulníků Mi-2, Mi-8/17, Mi-24/35 a jejich agregátů (turbohřídelových motorů, reduktorů a pomocných startovacích motorů), opravy letadel L-39 a jejich motorů. Dceřiná společnost VR Group, a.s. se zabývá výrobou simulátorů a simulačních technologií pro letouny, vrtulníky i pozemní síly.

 

Rozvoj pístových motorů a výroba v LOM PRAHA s.p.

Proces delimitace byl ukončen v roce 1992. Od tohoto roku se LOM PRAHA s.p. stal hlavním projektantem invertních pístových motorů s výhledem pokračovat ve vývoji a sériové výrobě motorů a náhradních dílů.

V druhé polovině r. 1992 byla zahájena výroba čtyřválcového motoru typu M332A. Výroba klíčových dílů motoru (kliková a vačková hřídel, píst, ojnice, hlava vč. ventilů apod.) byla osvojena přímo v podniku LOM Praha. Certifikát letové způsobilosti byl vydán dne 30. listopadu 1992. Derivátem M332A se stal motor M 332AK, který je konstrukčně uzpůsoben pro akrobatický provoz (podobně jako motor M 337AK). Osvědčení pro motor M 332AK bylo vydáno v říjnu 1994.

Další etapu vývoje motorů LOM tvoří zvýšení výkonu aktuálně vyráběných motorů jako přímý požadavek trhu. Byla zvolena cesta zvýšení otáček na všech provozních režimech o 10%, které přinesly nárůst výkonu +15kW/20hp u čtyřválcového motoru typu M332B a +19kW/25hp u šestiválcového motoru typu M337B na vzletovém režimu. Využitelná provozní doba se zapojeným kompresorem byla prodloužena. Motorům modelu B byly uděleny typové certifikáty v roce 2000.

Poslední a vrcholnou etapu dosaženého vývoje pak představují motory typu M332C a M337C, které se liší od modelů B dalším zvýšením výkonu o +6kW/8hp u čtyřválce a +12kW/17hp u šestiválce. Konstrukční odlišnosti představují nové písty se zvýšeným kompresním poměrem, úprava přední části klikové hřídele, integrální rozvaděč tlakového oleje pro ovládání vrtule konstantních otáček, jemná plno průtoková filtrace oleje, olejové čerpadlo zvýšené dodávky průtočného množství, volitelná automatická výšková korekce složení směsi paliva, jedno pákové ovládání škrticí klapky a nastavení úhlu listů vrtule (i pro praporovací a reverzní vrtule) a instalace termostatického ventilu pro olejové instalace s chladičem oleje. Cílem vývoje bylo vyhovět imperativu trhu na nízkou spotřebu paliva, nízké hmotnosti motoru pro danou výkonovou kategorii, jednoduché ovládání motoru, možnost používání nízkooktanových, běžně dostupných bezolovnatých benzínů a dostatečná provozní lhůta.  Motory modelů C dosáhly hodnot měrné hmotnosti 0,82kg/kW, měrné spotřeby paliva 265g/kW*hod, jsou certifikovány pro provoz na nízkooktanové bezolovnaté benzíny, včetně automobilního benzínu RON min 91 a doporučená provozní lhůta tvoří 2,000 hodin do generální opravy.  

 

Od roku 1992 do roku 2002 bylo v LOM vyrobeno 141ks čtyřválcových a 98ks šestiválcových motorů různých modelů.

Motory jsou certifikovány pro kategorii všeobecného letectví dle certifikační základny FAR 33 a jsou transferovány pod dohled EASA. Typové osvědčení je platné ve všech zemích EU a nadto byly provedeny u vybraných modelů národní certifikační průkazy v RF a Kanadě. Především na trhu Severní Ameriky jsou LOM motoru provozovány v kategorii „Experimental“.