Czech English Russian

Postup generální opravy

Demontáž - rozebírka motoru na skupiny

 

Alkalické mytí - odstranění karbonových zón ve spalovacím prostoru, odstranění úsad v mazací soustavě motoru, odstranění otěrových částic

  

Nedestruktivní defektoskopie - identifikace povrchových i vnitřních bodových nebo čárových vad materiálu, prevence možného rozvoje poškození dílů v provozu


 

Kontrolně-nálezová činnost - rozměrová, pevnostní a vizuální kontrola dílů, výběr použitelných dílů pro další provoz


Obnova vůlí a přesahů u všech statických, posuvných a rotačních uložení

Přezkoušení agregátů

Zkušebna vstřikovacího čerpadla

Zkušebna palivového čerpadla

 

Zkušebna palivového čerpadla

 

Zkušebna vstřikovacích trysek

Zkušebna vstřikovacích trysek

Zkušebna olejového zubového čerpadla

  Zkušebna olejového zubového čerpadla

 

Obnova protikorozní ochrany dílů


 Montáž motoru


Záběh motoru na pozemní zkušebně + kontrolní běh s ověřením shody parametrů, finální seřízení prvků motoru


Balení a konzervace motoru